Plūdinės žūklės varžybos Pasaulio Lietuvių sporto žaidynėse Kaune liepos 1-2 d.