IV aukšlių gaudymo čempionato etapas

Šį sekmadienį vyks baigiamasis, IV-as aukšlių gaudymo čempionato etapas. Nauja vieta – Nemunas Kaune ties Via Baltika tiltu (privažiavimas nuo Raudondvario plento pusės).

Nuoroda į varžybų vietą:

http://maps.lt/map/default.aspx?lang=lt#obj=489841;6085794;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=489901,6085675&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra